پژوهشگر گرامی، جهت ارسال فایل ارائه شفاهی یا پوستر خود، ابتدا از طریق بخش ثبت نام به عضویت سامانه درآمده، سپس در محور مربوطه فایل خود را ارسال کنید. (March 02, 2015)

پژوهشگران گرامی، لطفا در نام کاربری خود فقط از نام و نام خانوادگی کامل استفاده نمایید. کاربران با اسامی نامشخص و نامناسب حذف خواهند شد! (March 03, 2015)دومین کنگره بین المللی علوم کشاورزی و محیط زیست
اين انجمن درحال حاضر بسته شده است ، مديريت دليل اين امر را اينگونه بيان کرده است که:
این انجمن درحال حاضر به منظور اعمال برخی تغییرات بسته می‌باشد. لطفاً ساعاتی دیگر به انجمن مراجعه کنید.